പ്രളയബാധിതർക്ക് എൽ എഫ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പ്രളയം മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുക്കാർക്കുവേണ്ടി ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ എഫ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങികൊണ്ടുവന്നു നൽകി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി

Leave a comment

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top